>> Veranstaltungsübersicht

September
Datum Uhrzeit Veranstaltung
17. 17:30 - 19:00 Herbst-Winter Yoga
19. 19:00 - 20:30 Qigong - Kurs
20. 13:00 - 18:00 Radiästhesiekurs
20. 14:00 - 17:00 Makaro Gong - Workshop
24. 17:30 - 19:00 Herbst-Winter Yoga
25. 19:00 - 20:30 Yoga - Anfänger
26. 14:00 - 18:00 Tag der offenen Baustelle
26. 19:00 - 20:30 Qigong - Kurs
27. 07:00 - 14:00 Fetzenmarkt
27. 13:00 - 18:00 Radiästhesiekurs
28. 08:00 - 13:00 Fetzenmarkt
Oktober
Datum Uhrzeit Veranstaltung
1. 17:30 - 19:00 Herbst-Winter Yoga
2. 19:00 - 20:30 Yoga - Anfänger
3.   Wildspezialitäten
3. 19:00 - 20:30 Qigong - Kurs
3. 19:30 Präsentation Ortschronik
4. 09:00 Quellenwanderung
4.   Wildspezialitäten
5.   Eröffnung der neuen Volksschule & Sportfest
5.   Wildspezialitäten
6. 19:30 Kneipp-Stammtisch
8.   Wildspezialitäten
8. 17:30 - 19:00 Herbst-Winter Yoga
9.   Wildspezialitäten
9. 19:00 - 20:30 Yoga - Anfänger
10.   Wildspezialitäten
10. 19:00 - 20:30 Qigong - Kurs
11.   Wildspezialitäten
12.   Wildspezialitäten
15. 17:30 - 19:00 Herbst-Winter Yoga
16. 19:00 - 20:30 Yoga - Anfänger
17. 19:00 - 20:30 Qigong - Kurs
22. 17:30 - 19:00 Herbst-Winter Yoga
23. 19:00 - 20:30 Yoga - Anfänger
24. 19:00 - 20:30 Qigong - Kurs
29. 17:30 - 19:00 Herbst-Winter Yoga
30. 19:00 - 20:30 Yoga - Anfänger
31. 19:00 - 20:30 Qigong - Kurs
November
Datum Uhrzeit Veranstaltung
5. 17:30 - 19:00 Herbst-Winter Yoga
5. 18:00 "Junkerverkostung"
7.   "Gansl trifft Junker"
7. 19:00 - 20:30 Qigong - Kurs
8.   "Gansl trifft Junker"
9.   "Gansl trifft Junker"
12. 17:30 - 19:00 Herbst-Winter Yoga
14. 19:00 - 20:30 Qigong - Kurs
19. 17:30 - 19:00 Herbst-Winter Yoga
21. 19:00 Eröffnung - Kunst & Handwerk
22.   Kunst & Handwerk
23.   Kunst & Handwerk